BODUMS
HEMBYGDSFÖRENING
VALBORGSMÄSSO-FIRANDE

 lördagen den 30 april kl. 19.30 –
Plats: Hembygdsgården
Kaffeservering
Korvförsäljning
Lotteri
BRASAN TÄNDS ca. 21.00
Medverkan av:

Vårtal av komminister Monika Lundin

Vårsånger med Bodumskören.

Körledare: Antonia Bryntesson

Välkomna!

Annonser