Hus på rossön, fv ev sommarstuga, Oskar Bertilsson, ev sommarst, Erik Rundqvist, Petrus Henriksson, Johan Höglund, Karl ~1