Sigbritt Hansson (dotter till fotografen)

Uppgiftslämnare: Anna Forsner Andersson