Tore Hansson (son till fotografen)

Uppgiftslämnare: Anna Forsner Andersson