Eugén Mårtensson, Fr. Björkman, Hanna Börjesson, Elmer Orrell o Märta Björkman